Sjukvårdande behandling
Privatpraktiserande sjukgymnast enligt Lagen om ersättning för sjukgymnastik, nationella taxan.
Etablerad år 1991
Patientavgifter enligt Region Skåne, se www.regionskane.se
Högkostnadskort och Frikort gäller
Sjukgymnastutbildning, Lund år 1978-1980, därefter olika vidare utbildningar och kurser, se annan flik.
Inriktning Neurologi,
särskilt arvode och längre behandlingstid
Äldre med åldersrelaterade besvär och sjukdomar,
särskilt arvode och längre behandlingstid
Besvär från leder och muskler, spänningstillstånd, smärta
Fokus Individuella behandlingar, sammanhållen tid enbart för dig
personligt utformat program som inte kräver speciella redskap och utrymme
Du är i centrum
Enkelt Du själv utgör det bästa träningsredskapet
Nära Du har alltid tillgång till dig själv och kan använda dig själv som redskap
Vid hjälpbehov är assistenter och anhöriga välkomna att vara med. Du själv avgör.