Ergonomi

Ergo = arbete
Nomi = lagar
Ergonomi = hur man kan anpassa arbetet till människan

Detta gäller inte enbart vid en arbets- och anställningssituation utan gäller allt vad vi gör och innefattar både rörelseteknik och arbetsteknik.

Naturlig hållning, god rörelseteknik och arbetsteknik där vi har kropp och själ i balans ger oss goda förutsättningar för ett långt och hållbart liv. Detta är för mig livskvalitet och livsekonomi.

 

Jag kan inom detta område hjälpa dig med:

Rådgivning

Coaching, hjälp till självhjälp

Träning

Arbetsplatsbesök

Hembesök

Kartläggning, riskbedömning och åtgärdsförslag