Företagshälsovård


Tidsbegränsad resurs i ordinarie verksamhet, företagssjukgymnast/ergonom

Specifika uppdrag inom område för företagssjukgymnast/ergonom


Behandlingsuppdrag, sjukgymnast


Förebyggande insatser
ex  rörelseteknik, arbetsteknik, avspänning, mental träning, mindfulness, fokusering, personlig utveckling, NLP-teknik för att  ta tillvara och använda dina resurser för att nå ett bättre liv


Utbildningar inom område för företagssjukgymnast/ergonom

Utbildningar inom område allmänt arbetsmiljöarbete

Utbildningar inom mental träning

Utbildningar inom personlig utveckling

Utbildningar inom avspänning