Ulla Bredoff, leg sjukgymnast

Företagssjukgymnast
Ergonom

Även:

Lic mental tränare
NLP Practitioner
Mindfulness
 Practitioner
Bones for Life Teacher

 

Praktik:
 
Elinebergsplatsen 5, 256 58 Helsingborg
070-171 06 77
 

ulla.bredoff@fysioifocus.se

Sjukvårdande behandling inom område neurologi, äldre och led- och muskelbesvär
Avgift enligt Region Skåne
Högkostnadskort och Frikort gäller

Undersökning, bedömning och behandling

Rådgivning
Individuella program

Övrig verksamhet
Se separat flik och ta kontakt för mer information
 
Sammanställning över utbildningar och kurser samt tjänstgöring

Ulla Bredoff

 

Utbildningar

Sjukgymnastexamen, utbildningsbevis   1980-06-11

Legitimation sjukgymnast   1980-07-15

Sjuksköterskeutbildning – allmän linje, kurs A, 21 poäng   1977-12-16

 

Kurser, längre

Rehabilitering av vuxna hemiplegipatienter VÖ 909, 10 poäng   1982-06-07

Samordnad kurs för sjukgymnaster och arbetsterapeuter i funktionsanalys, bedömning och behandling av vuxna hemiplegipatienter, 100 timmar 1983-09-26—30, 1983-11-07—11 och 1984-05-02—04

Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv för arbetsterapeuter och sjukgymnaster   2004-11-15--19

Arbetsledning och Administration inom vårdområdet, 10 poäng distans   1985-06-14

Tillämpad ergonomi TNM005, 4 poäng   1990-05-31

Vetenskapligt arbete vården VSJ761, 5 poäng   2002-05-27

Att lära med kroppen, tillämpning av Feldenkrais pedagogiken inom sjukgymnastik, 1 vecka heltid   2006-04-07

Beteendemedicin för sjukgymnaster, Beteendemedicinska teorier och modeller 7,5 (högskolepoäng) MDH-22024  2011-01-17

 

Företagshälsovård

Introduktionsutbildning i företagshälsovård för nyanställd personal inom företagshälsovården, 3 dagar   1990-10-25

Kurs i Företagshälsovård för sjukgymnaster, 20 poäng Equivalent to Degree of Bachelor of Science (B Sc) in Physical therapy   1994-06-03

 

Kurser, vecka eller mindre

Analys och behandling av funktionsproblem i extremitetsleder (E II)   1987-01-26—30

Analys av funktionsproblem i columna (R I)   1989-04-24—28

R 2  kurs  42 timmar   2000-06-07—08, 2000-06-13—15

Akupunktur grundkurs två delkurser   vår och höst 1997   1997-10-05

EMG-Biofeedback   1993-01-25—26

Elterapi, orienteringskurs   1985-02-01

Aktiv rullstolskurs   1988-01-21—22

Ledarutbildning i vattengymnastik   1983-10-22

Medicinsk träningsterapi, del I   1985-03-08—10

Styrketräning för rehabilitering och motion   1990-10-05—06

Förankra förändring – från vision till handling   1992-03-24—25

Framställningsteknik   1992-03-13

Intern Kvalitetsrevision  16 timmar   1998-02-03

Flera veckoslutskurser inom Feldenkrais

Utbildning iArtrosskola  2011-01-13—14

 

SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro

Personlig utveckling genom Mental Träning PUMT – 100 IU (20 poäng),    2002-02-22

Person, team och ledarutveckling PTL – 100 IU (20 poäng)   2002-08-13

Att lära att lära   motsvarande 10 veckors heltidsstudier  (10 poäng)   2007-10-03

NLP Practitioner  120 timmar   2005-11-16

Mindfulness Practitioner 25 IU (7,5hp nya)

BFL, Bones for Life

BFL 1 – 3 dagar   augusti 2011

BFL 2 – 3 dagar   augusti 2011

BFL 3 – 3 dagar   april 2012

Teacher Training – 5 dagar   april 2012-11-06

För mer information www.bonesforlife.com

 

Anställningar inom sjukvården:

Malmö Sjukvårdsförvaltning   1980-06-23 – 1983-03-31

Landstinget Kronoberg   1982-06-01—08-31

Helsingborgs sjukvårdsdistrikt   1983-04-01 – 1990-07-31

 

Anställning inom företagshälsovård

Helsingborgs kommun, Hälsoborgen   1990-02-01 – 2004-07-31