Personlig utveckling med hjälp av Naturliga rörelser, Mental Träning, NLP och Mindfulness

Min blandning utarbetad efter många års arbete och erfarenhet

 

Träffar, träning under ledning, egen träning, diskussion, feedback

Tillsammans skräddarsyr vi ditt upplägg

 

Naturliga rörelser

Vår kropp är gjord för att vara i rörelse och vi kropp, leder, muskler mår bäst när vi är i rörelse. Rörelse stimulerar även vår hjärna, tankeförmåga, själ.

Vårt läge i rummet är av stor betydelse för hur vi kommer att använda våra muskler och belasta våra leder. Vi kan stå, sitta och ligga. Vi kan även inom dessa tre och på olika sätt vara i rörelse.

Våra sinnen ( syn, hörsel, känsel, lukt och smak ) har betydelse för hur vi fungerar och mår. Vi kombinerar dessa med våra lägen och våra rörelser.

 

Mental träning

Våra tankar har största betydelse i och för våra liv. Du blir vad du tänker.

Grunden är viktig och vi börjar med kroppskännedom och avspänning, både muskulär och mental. Du själv är den viktiga resursen och ger dig själv tid för daglig träning.

 

NLP, NeuroLingvistiskProgrammering

Olika sätt att med språkets hjälp påverka hjärnan till en av dig själv bestämd förändring.

Vi jobbar aktivt med hjälp av våra sinnen. Syn, Hörsel, Känsel, Lukt och Smak.

 

Mindfulness

Vi fokuserar på andning och att vara här och nu, medveten närvaro.

 

Dessa olika tekniker väver vi samman. Vi jobbar i riktning till de mål som du själv bestämmer och med de förändringar som du själv vill göra.